Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als aanbieder van deze website zijn wij verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina's. Wij zijn als aanbieder van deze website echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of onderzoek te doen naar omstandigheden, die op een onwettige activiteit wijzen. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Een aansprakelijkheid hieromtrent is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete overtreding. Bij bekend worden van dergelijke overtredingen zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben echter geen invloed op de inhoud van deze sites. Daarom zijn wij ook niet aansprakelijk voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden met grote zorgvuldigheid geselecteerd. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's zonder concreet aanknopingspunt van een overtreding kan echter niet van ons worden verwacht. Bij bekend worden van overtredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrecht

De door de exploitanten van de pagina's opgestelde inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke wijze van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. opsteller nodig. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u toch een inbreuk op het auteursrecht ontdekken, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons hierop te wijzen. Bij bekend worden van overtredingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Uw cookie-voorkeuren aanpassen