Elektra keuring

Uw elektrische installatie is essentieel voor verlichting, ventilatie, beveiliging en verwarming van uw bedrijf. Als u deze installatie goed onderhoud, voorkomt u uitval. Wij geven u graag tips voor aanleg, gebruik en onderhoud van uw elektrische installatie. Een nieuwe installatie wordt volgens de normen van de NEN1010 aangelegd en gekeurd. Een regelmatige keuring van uw elektrische installatie geeft inzicht in de kwaliteit van de installatie. U signaleert eventuele mankementen tijdig en kunt ze verhelpen voordat ze tot uitval, brand of ongevallen leiden.

 

Wij adviseren u om tenminste elke 5 jaar een keuring volgens de normen van de NEN3140 of een Agro Elektra Inspectie
uit te laten voeren. Een NEN3140 keuring richt zich op uw totale elektrische installatie. Deze keuring geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Het doel van deze keuring is om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Als u uw installatie onderhoudt volgens de richtlijnen van NEN3140 dan voldoet u  voor uw elektrische installatie  aan de Arbo-wet.

       

Hoe gaat het in z'n werk.  

De elektra-inspecteur brengt een bezoek aan uw bedrijf. Hij praat met u en maakt samen met u een rondgang over uw bedrijf. De verschillende onderdelen van uw elektrische installatie komen aan bod. De inspecteur bespreekt direct aandachtspunten en tips met u om de brandveiligheid op uw bedrijf te verhogen. U ontvangt een rapportage met een duidelijke weergave of uw installatie wel of niet aan de veiligheidseisen voldoet. Ook bevat het rapport een overzicht van gebreken die u als eerste moet herstellen.